Politik for persondata

Politik vedr. Persondata


Aabenraa Lokal Tv`s politik for persondata og deres håndtering.

 

Aabenraa Lokal Tv håndterer persondata i nogle lister:

 

Medlemsliste:

Ved indmelding i Aabenraa Lokal Tv, indskrives navn, mailadresse og telefonnummer. Ved personer, som ikke har en mailadresse indskrives postadressen. I medlemslisten føres også medlemmets indmeldelsesdato og betalingsstatus vedrørende kontingent.

  

  

Liste over foreningens tillidspersoner:

Ved tillidspersoner forstås personer, som deltager i Aabenraa Lokal Tv`s bestyrelse, diverse udvalg eller særlige ALTv-opgaver. For disse personer oplyses funktion, navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Disse oplysninger er tilgængelige på Aabenraa Lokal Tv`s hjemmeside.

 

Begrundelsen for personrelaterede databehov er medlemsadministration og kontingentstatus samt oversigt over foreningens tillidspersoner.

 

Videregivelse af personrelaterede data uden for Aabenraa Lokal Tv`s bestyrelse sker kun med accept fra vedkommende person.

 

 

Håndtering af data, det vil sige, ajourføring, opbevaring og sletning af personrelaterede data:

Data slettes fra listerne ved udmelding eller ved ophør som tillidsperson efter senest et år, eller dog først når evt. restancer er betalt. Navne i bogføringssystemet kan ikke slettes.

 

Medlemmer har ret til på forespørgsel at få oplyst, hvad der er registreret af personlige oplysninger om vedkommende.

 

Medlemsoplysninger håndteres af Aabenraa Lokal Tv`s kasserer på en beskyttet computer.

 

 

 

Denne politik er udarbejdet i anledning af Persondataforordningen, der trådte i kraft den 25.5.2018.