Vision

Om os - og vores vision

KORT OM OS

Aabenraa lokal TV (ALT) er en forening som bliver drevet af frivillige og folk i praktik.

Antallet af medarbejdere har været svingende gennem årene og har især bestået af medielystne unge hvor mange har brugt stationen som springbræt til uddannelser inden for området.

I stigende omfang finder nu også mange seniorer vej til os for at dyrke deres interesse for medie og formidling.
VORES VISION

-At skabe et attraktivt og inspirerende miljø med stor dynamik og decentral virkelyst som kan tiltrække både frivillige og ansatte i et forpligtende fællesskab.

-At styrke de frivillige i deres udvikling og uddannelse, således at et længerevarende tilknytningsforhold kan opretholdes.

-At sikre et stabilt økonomisk grundlag gennem foundraising, indtægtsgivende aktiviteter og god økonomistyring.

-At blive borgernes foretrukne medie for lokal information og ikke mindst give inspiration til at deltage i det der sker i lokal området.
HVOR OG HVORDAN

ALT kan ses på vores hjemmeside og på YouTube.

ALT er en forening for alle der vil støtte op omkring lokal TV i Aabenraa kommune. Enhver kan melde sig ind i foreningen og dermed være med til at sikre dens eksistens. Et medlemskab giver også indflydelse på den årlige generalforsamling hvor alle kan komme til orde.